Home

加入最愛

English

合成盒用管路套組及配件

產品介紹 > 設備及器材 > 正子藥物生產相關耗材 > 合成盒用管路套組及配件
IBA Synthera合成盒用配件組
Product No:
Product No:AS-201
Product No:AS-200P
Product No:AS-200C

相關介紹


Ancillaries Set for IBA F-Choline Module
Product No:
CAS NO.:AS-203

Ancillaries Set for IBA NaF Module
Product No:AS-201

Ancillaries Set for IBA FDG Module (Pharmaceutical Grade)
Product No:AS-200P
 

Ancillaries Set for IBA FDG Module (Chemical Grade)
Product No:AS-200C
公司簡介代理產品服務據點活動花絮相關網頁下載專區常見問答聯絡我們相關消息影音專區